آخرین مقالات آموزش پزشکی
مراقبت از پزشکان آینده: خدمتی برای ارزیابی سلامت روان دانشجویان پزشکی

مراقبت از پزشکان آینده: خدمتی برای ارزیابی سلامت روان دانشجویان پزشکی

مطالعات جدید نشان می دهد دانشجویان پزشکی هنگام آموزش دیدن سطح بالایی از اضطراب ذهنی را تجربه می کنند اما به علت نگرانی در رابطه با پیشرفت های شغلی، کمتر از دانشجویان سایر رشته ها به پیشگیری و درمان می پردازند.

لطفاً منتظر بمانید...