aveedme.com

آخرین مقالات آموزش پزشکی
پیامدهای هوش مصنوعی برای آموزش پزشکی

پیامدهای هوش مصنوعی برای آموزش پزشکی

اگرچه دنیای سلامت دیجیتال تغییرات عظیمی را در پزشکی ایجاد کرده است ، موضوعاتی مطرح می شود که هنوز در آموزش و یادگیری در رشته آموزش پزشکی تبیین نشده است.

لطفاً منتظر بمانید...