آخرین مقالات آموزش پزشکی
آیا آموزش های تنفس برای بهبود سلامت روان دانشجویان حوزه علوم پزشکی نیاز است؟

آیا آموزش های تنفس برای بهبود سلامت روان دانشجویان حوزه علوم پزشکی نیاز است؟

مطالعه ای جدید نشان می دهد، وقتی دانشجویان حوزه علوم پزشکی تکنیک های خاصی برای مدیریت استرس و اضطراب را یاد می گیرند، سلامتی آنها در طیف وسیعی از موضوعات بهبود می یابد و منجر می شود از سلامت روانی بهتری برخوردار شوند.

لطفاً منتظر بمانید...