مراقبت از پزشکان آینده: خدمتی برای ارزیابی سلامت روان دانشجویان پزشکی

مطالعات جدید نشان می دهد دانشجویان پزشکی هنگام آموزش دیدن سطح بالایی از اضطراب ذهنی را تجربه می کنند؛ اما به علت نگرانی در رابطه با پیشرفت های شغلی، کمتر از دانشجویان سایر رشته ها به پیشگیری و درمان می پردازند. از این رو، دانشکده پزشکی بالینی دانشگاه کمبریج از توسعه "خدمات بهداشت روانی برای دانشجویان بالینی" در جهت رفع نیاز های این گروه آسیب پذیر حمایت کرد. این مطالعه کارایی و اثربخشی این سرویس را ارزیابی می کند.

 

 

با به کار گیری  انواع روش ها، به عنوان مثال تحلیل مقطعی مقیاس های معتبر رتبه بندی روانپزشکی و بازخورد کیفی آنها، 89 آزمون از 143 دانشجوی بالینی مراجعه کننده، بین سال های 2015 و 2019 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مسیر مراقبت شامل بررسی اولیه توسط یک روانپزشک بود که دانشجویان را به متخصصان دیگر در حوزه درمان ارجاع می داد. از جمله: درمان رفتاری شناختی، درمان بین فردی، درمان پردازش مجدد حساسیت زدایی حرکت چشم یا درمان تحلیلی شناختی.

کارآیی این اقدام با  تحلیل مدت زمان انتظار برای جلسات روانپزشکی و روانشناسی و تعداد جلسات ارزیابی شد و نتایج تحصیلی شامل تحصیل در مدارس و فارغ التحصیلی بود. اثربخشی بالینی با اندازه گیری ناراحتی جهانی ، افسردگی ، اضطراب ، عملکرد و خطر خودکشی تجزیه و تحلیل شد وتغییرات قبل و بعد از پروسه درمان با استفاده از آزمون t و آزمون McNemar با تجزیه و تحلیل موضوعی و بازخورد کیفی به دست آمد.

 

 

میزان مراجعه از 3.93٪ (22605/5) در سال 2015 به 6.74٪ (458/668) در سال 2018 افزایش یافت. هم چنین میانگین زمان انتظار برای ارزیابی اولیه روانپزشکی و شروع درمان به ترتیب 26 و 33 روز بود. هم چنین دانشجویان فارغ التحصیل کار خود را به عنوان پزشک شروع کردند.

بخش قابل توجهی از دانشجویان پزشکی که در این برنامه شرکت کردند، در مقیاس رتبه بندی معتبر سنجش افسردگی، خودکشی و بیماری روانی امتیاز قابل قبولی کسب کرده اند. آنها به موقع از حضور متخصصین سلامت روان بهره مند شدند به طوری که پیشرفت هایی در عملکرد ذهنی بهتر آنها را مشاهده شده است. توسعه و طراحی این سرویس می تواند نمونه ای برای دانشکده های پزشکی باشد که پشتیبانی مشابهی به دانشجویان خود ارائه دهند.

 

تاریخ انتشار: 29 May, 2020

منبع: https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-020-02075-8

لطفاً منتظر بمانید...