آوید در شبکه خبر

در برنامه تلویزیونی بربنیان دانش که پنجشنبه گذشته از شبکه خبر پخش شد، چند نفر از اعضای گروه آوید به بیان نحوه شکل گیری ایده و تیم، فعالیتهای اکنون و اهداف آتی آوید، ویژگی های سامانه آموزش سلامت آوید، روند کار و تفاوت کار با نمونه های مشابه داخلی و خارجی پرداختند.

برنامه بربنیان دانش کار مشترکی از ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان و شبکه خبر می باشد.

 

لطفاً منتظر بمانید...