اخذ مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای

موسسه آموزشی توانمندسازان کیمیا دانش (آوید) موفق به اخذ مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای  در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با شماره نظام 21020165 گردید.


در حال حاضر سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بازوی مشورتی دولت و حاکمیت درسطوح کلان و سیاست گذار حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات میباشد.

 

 

 

 

لطفاً منتظر بمانید...