برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید
حضوری

پاک سازی خون، هموپرفیوژن (Blood Purification, Hemoperfusion)

پاک سازی خون، هموپرفیوژن (Blood Purification, Hemoperfusion)

فیلترهای هموپرفیوژن با مکانیسم جذب سطحی توانایی برداشت سموم درشت مولکل را از خون داشته و در درمان بیماران با سپسیس، بیماران با آوردزهای دارویی، مسمومیت ها، هپاتوپاتی ها و ... مورد استفاده قرار می گیرند. این کارگاه با هدف آشنایی و توانمندسازی شرکت کنندگان با هموپرفیوژن طراحی شده است.

مجموع کل امتیاز 0 از 0 رای

مرکز برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبیر علمی: دکتر محمدعلی چراغی
اساتید:

دکتر مصطفی محمدی

دکتر فاطمه بهرام نژاد

علی اسماعیلی وردنجانی

گروه هدف: پرستاری-کارشناسی پرستاری -دکتری تخصصی پرستاری-کارشناسی ارشد
امتیاز باز آموزی: 0
هدف از برگزاری دوره:

آشنایی شرکت کنندگان با هموپرفیوژن، مکانیسم هموپرفیژن، موارد کاربرد و استفاده، انواع فیلتر، آشنایی با دستگاه هموپرفیوژن، تنظیمات دستگاه، ست و پرایم دستگاه، آنتی کوآگولانت درمانی، خاتمه درمان، عوارض حین درمان، چگونگی و موارد کاربرد استفاده همزمان دستگاه دیالیز با فیلتر هموپرفیوژن. چگونگی و موارد کاربرد استفاده همزمان دستگاه CRRT با فیلتر هموپرفیوژن.

سر فصل مباحث:

آشنایی شرکت کنندگان با هموپرفیوژن، مکانیسم هموپرفیژن، موارد کاربرد و استفاده، انواع فیلتر، آشنایی با دستگاه هموپرفیوژن، تنظیمات دستگاه، ست و پرایم دستگاه، آنتی کوآگولانت درمانی، خاتمه درمان، عوارض حین درمان، چگونگی و موارد کاربرد استفاده همزمان دستگاه دیالیز با فیلتر هموپرفیوژن. چگونگی و موارد کاربرد استفاده همزمان دستگاه CRRT با فیلتر هموپرفیوژن.

تاریخ برگزاری: 1398/08/19 از 08:30 تا 12:30
هزینه ثبت نام(تومان): 100,000 تومان
تعداد ثبت نام کنندگان: 11 نفر
شماره تماس: 09132804230
آدرس مکان برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی، ميدان توحيد، خيابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)، کد پستی ۱۴۱۹۷۳۳۱۷۱، صندوق پستی ۶۴۵۹

برای ثبت نام در این دوره آموزشی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، فرم عضویت را تکمیل نمایید.

برای ثبت نام در این دوره آموزشی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، فرم عضویت را تکمیل نمایید.

لطفاً منتظر بمانید...