برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید
قوانین آموزش مداوم جامعه پزشکی
بخشنامه اقدامات لازم توسط کلیه مراکز مجری و برگزارکننده آموزش مداوم در پاندمی ویروس کرونا

بخشنامه اقدامات لازم توسط کلیه مراکز مجری و برگزارکننده آموزش مداوم در پاندمی ویروس کرونا

با عنایت به گزارش موارد ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت اصول بهداشتی و ایمنی از یکسو و ارائه آموزشهای مورد نیاز به مشمولین و تداوم سایر رسالتهای آموزش مداوم از سوی دیگر، این بخشنامه به منظور اقدامات لازم توسط کلیه مراکز مجری و برگزارکننده آموزش مداوم صادر شد.

لطفاً منتظر بمانید...