خبرها
اخذ  مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اخذ مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

موسسه آموزشی توانمندسازان کیمیا دانش (گروه آوید) موفق به اخذ پروانه از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گردید.

لطفاً منتظر بمانید...