سیستم جدید امتیاز دهی برای برآورد دقیق تر از دستاوردهای یادگیری طی دوره میکروبیولوژی پزشکی 


در طول دوره های بالینی ، سؤالات چند گزینه ای با بهترین پاسخ (SBA-MCQs) اغلب برای سنجش فرایندهای شناختی دشوارتر دانشجویان علوم پزشکی (مانند کاربرد و تحلیل) بکار می روند و همزمان فرایندهای سبک تر (مانند دانش و درک) نیز ارزیابی می شوند. از این رو نتیجه گیری برای اساتید دشوار است و نمی توانند تصمیم بگیرند کدام قسمت از آموزش با موفقیت سپری شده و نتیجه بخش بوده است و کدام یک نیاز به تدریس، بررسی و پیشرفت نیاز دارد.

 


 ما یک سیستم نمره دهی جدید برای SBA-MCQs با استفاده از  روش گام به گام برای ارزیابی هر نتیجه یادگیری به طور مستقل  طراحی کرده ایم. دانشجویان سال سوم پزشکی (316 نفر) که در دوره میکروبیولوژی پایه دانشکده پزشکی ، بیمارستان سیریرج در دانشگاه ماهیدول در سال تحصیلی 2017 ثبت نام کرده بودند ، در این بررسی شرکت کردند. روش مرحله به مرحله SBA-MCQ با سیستم امتیاز دهی جدید ایجاد شده و به عنوان ابزاری برای ارزیابی اعتبارسنج های قدیمی که دو سوال جداگانه را همزمان ارزیابی می کردند ، مورد استفاده قرار گرفت. 

 


نمرات در هر دو روش به صورت درصدی، با استفاده از دو روش امتحانی مختلف SBA-MCQ1 و SBA-MCQ2مقایسه شد. روش اول دانسته های دانشجویان را در مورد عامل ایجاد کننده یک بیماری عفونی خاص و ویژگی های اساسی میکروارگانیسم به چالش کشید، در حالی که SBA-MCQ2 دانش آنها را را در عامل ایجاد کننده یک بیماری عفونی خاص و مکانیسم بیماری زایی میکروارگانیسم آزمایش کرد.
 میانگین نمره به دست آمده با  SBA-MCQ  سنتی به طور قابل توجهی پایین تر از  نمرات به دست آمده با روش گام به گام SBA-MCQ (89.5 برای روش سنتی در مقابل 90.9 برای روش مرحله به مرحله ؛ P <0.001.علاوه بر این دانشجویانی که با روش قدیمی امتحان دادند 65.8درصد از آنها نمره کمتری را نسبت به دانشجویانی که با روش جدید امتحان داده بودند، به دست آوردند.

 


 این نتایج نشان می دهد که نمره دهی سنتی با روش SBA-MCQ باید با احتیاط تفسیر شود زیرا این پتانسیل را دارند که دستاورد یادگیری دانشجویان را دست کم ارزیابی کنند. بنابراین ، روش ارزیابی مرحله به مرحله SBA-MCQ نسبت به SBA-MCQ های سنتی ارجح است و برای استفاده در امتحانات در سالهای بالینی توصیه می شود.
    

تاریخ انتشار: February, 2020

منیع: https://www.asmscience.org/content/journal/jmbe/10.1128/jmbe.v21i1.1773

 

ترجمه شده توسط دپارتمان آموزش پزشکی آوید http://www.aveedme.com

لطفاً منتظر بمانید...