برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید

آموزش مبتنی بر بازی در آموزش داروسازی

یادگیری مبتنی بر بازی (GBL) شامل افزودن عناصر بازی به فعالیت‌های غیربازی برای تشویق به مشارکت بیشتر است.
بررسی های تخصصی نشان می دهد درصورتیکه GBL خوب طراحی شده باشد می تواند توجه دانشجویان را به خود جلب نموده و یادگیری را در برخی موارد بهبود می بخشد.

 


نمونه‌هایی از GBL شامل اتاق‌های فرار، نرم‌افزار و شبیه‌ساز‌های واقعی، و بازی‌های مبتنی بر مسابقه است. GBL به عنوان شکلی از یادگیری فعال آموزشی برای کمک به عمیق شدن دانشجویان در مطالب و جلوگیری از بی توجهی در جلسات طولانی کلاس استفاده شده است. 
دلایل دیگر برای استفاده از GBL عبارتند از افزایش توانایی ارائه در دانشجویان، ارزیابی های تکوینی با ریسک پایین برای دانشجویان و دسترسی به نتایج فوری و مشاهده بازخوردهای آنی می باشد. 


برخی از تحقیقات نشان می‌دهند که ارزیابی‌های تکوینی با ریسک پایین به افزایش پیشرفت دانشجویان کمک می‌کند، زیرا این نوع ارزیابی‌ها اغلب شامل آزمون‌ها یا تکالیفی کوتاه و مستقیم هستند که درصد کمی از نمره درس را شامل می شوند. این استراتژی به ویژه زمانی مفید است که دانشجویان با بازخوردهای آنی در داخل یک تجربه بازی همه جانبه مواجه شوند.
(هدف از کاربرد ارزیابی تکوینی، آگاهی یافتن از میزان و نحوه یادگیری دانشجویان برای تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری و نیز تشخیص مشکلات روش آموزشی در رابطه با هدفهای آموزشی است.)

 


GBL می تواند از ساده و بدون استفاده از فناوری تا اشکال و سطوح مختلف ادغام فناوری ها در فعالیت های بازی متغیر باشد. به طور کلی میزان استفاده از فناوری به هدف فعالیت بستگی دارد. برخی از پیچیده‌ترین بازی‌ها در آموزش داروسازی شامل توسعه نرم‌افزار برای تولید شبیه‌ساز‌های واقعی تمرین در داروخانه می‌شوند، در حالی که سایر تجربیات GBL اصلاً به فناوری متکی نیستند. GBL با استفاده از تمام سطوح فن آوری می تواند به طور موثر دانشجویان را درگیر کند و یادگیری را افزایش دهد.

 

تاریخ انتشار: 6 January 2022 

منبع: www.mdpi.com

ترجمه شده توسط دپارتمان آموزش سلامت آوید

لطفاً منتظر بمانید...