aveedme.com

آموزش مداوم چیست؟

مطابق تعریف معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ آموزش مداوم كليه فعاليتهاي بعد از فارغ التحصيلي جهت حفظ مهارتهاي كسب شده و ارتقاء كيفي و كمي و آموختن مطالب و مهارتهاي جديد علمي مي باشد كه در خصوص جامعه پزشكي مي تواند منجر به ارتقاء كيفي و كمي ارائه خدمات بهداشتي درماني جامعه گردد.

اعضای جامعه پزشکی می توانند از طریق شرکت در دوره های بازآموزی حضوری یا غیر حضوری مراکزی که مجوز تخصیص امتیاز را از وزارت بهداشت دارند، امتیازات سالانه را کسب نمایند.


انواع برنامه های بازآموزی حضوری:

برنامه های مدون

کنفرانس علمی یک روزه

کنفرانس ادواری

سمینار

سمپوزیوم

همایش(کنگره)

کارگاه

برنامه های کوتاه مدت حرفه ای

برنامه های اموزشی مستمر بالینی


انواع برنامه های بازآموزی غیر حضوری:

آموزش مجازی از طریق سامانه های اینترنتی

لوح فشرده

وبینار

برنامه های یادگیری همراه

 

گردآوری شده توسط دپارتمان آموزش پزشکی آوید www.aveedme.com

 

لطفاً منتظر بمانید...