برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید

آوید در شبکه خبر

در برنامه تلویزیونی بربنیان دانش که پنجشنبه گذشته از شبکه خبر پخش شد، چند نفر از اعضای گروه آوید به بیان نحوه شکل گیری ایده و تیم، فعالیتهای اکنون و اهداف آتی آوید، ویژگی های سامانه آموزش سلامت آوید، روند کار و تفاوت کار با نمونه های مشابه داخلی و خارجی پرداختند.

برنامه بربنیان دانش کار مشترکی از ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان و شبکه خبر می باشد.

 

لطفاً منتظر بمانید...