آوید در شبکه یک سیما

در برنامه گزارش هفتگی شبکه یک سیما که با هدف آشنایی فعالیت های استارت آپ ها در کارخانه نوآوری آزادی متعلق به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در روز جمعه 8 آذر 98 پخش شد، مسئول گروه آوید به معرفی ویژگی های سامانه آموزشی آوید، فعالیتها، اهداف گروه و روند کار پرداختند. 

 

 

 

لطفاً منتظر بمانید...