آیا فرسودگی شغلی تنها برای پزشکان امروزی اتفاق می افتد؟

با وجود چنین نظراتی که بسيار شايع هستند مبنی بر اينکه پزشکان جديدتر در مقايسه با نسل های قديمی تر بيشتر در معرض فرسودگی شغلی و عدم همدلی هستند، مطالعه جديد محققان پزشکی Northwester و کلينيک کليولند نشان داد که چنين شکاف نسلی وجود ندارد.

 

طبق مطالعه بر روی 588 پزشک جديد و قديم در دوره دستياری، پزشکان نسل جديد هيچ گونه افزايشی نسبت به پزشکان نسل قديم در فرسودگی شغلی يا مهارت مختلف مانند همدلی با بيمار نشان ندادند.  

 

اين اولين مطالعه برای ارزيابی تأثير وابستگی نسل (پزشکان نسل جديد و قديم) بر کيفيت شغلی آن ها، به ويژه همدلی با بيمار و فرسودگی شغلی است_ وضعيتی عاطفی که ناشی از خستگی جسمی و روحی به دليل استرس بيش از حد و طولانی مدت که بر کيفيت مراقبت از بيمار تاثير ميگذارد.

 

 

يافته های اين مطالعه نمی تواند فراتر ازحوزه پزشکان در آموزش باشد. با اين حال، رويکرد آماری استفاده شده در اين مطالعه، کنترل کننده ساير عوامل مانند سطح تجربه در اين زمينه می تواند در مطالعات ساير زمينه های حرفه ای مورد استفاده قرار گيرد تا وضوح بيشتری در تأثير گسترده تری از وابستگی نسل بر کيفيت حرفه ای ارائه دهد.

 

دکتر براندون، نويسنده اصلی اين مقاله می گويد: «همانطور که پزشکان جديد به طور چشمگيری وارد نيروی کار می شوند، مردم نگران اين هستند که پزشکان آينده چگونه افرادی خواهند بود و من فکر می‌کنم که پزشکان پيشکسوت اظهار نظر می‌کنند که فرسودگی شغلی مشکلی بزرگتر به دليل آسیب پذير بودن نسل جديد است»

 

وی ادامه داد: «مطالعه ما شفافيت كمتری در ارتباط با سيستم پزشكی فراهم می كند - نه صفات نسلی - كه احتمالاً در فرسودگی شغلی پزشكان امروزی نقش دارد.»

 

او هم چنين بيان داشت با در نظر گرفتن ساير مطالعات، اين مقاله نشان می دهد که همدلی در طول دوره آموزشی پزشکان کاهش می يابد. علاوه بر اين، پزشکان اسپانيايي / لاتين در آموزش نمرات همدلی بالاتر و تجربه فرسودگی شغلی را نسبت به پزشکان قفقازی در آموزش نشان دادند.

 

برای کند شدن روند فرسودگی شغلی پزشک چه کاری می توان انجام داد؟

 

 

دکتر براندون هم چنين بيان داشت: «سال اول رزيدنتی ممکن است به شدت تأثير روانی منفی بر پزشكان در دوره آموزش بگذارد، كه می تواند منجر به راهكار‌های مقابله‌ای ناكارآمد مانند سو مصرف دارو های آرامبخش شود. ما بايد به دنبال اين موضوع باشيم که که نه تنها اين موضوع همدلی با بيمار در پزشکان را کند می کند بلکه باعث تقويت جوامع پزشکان می شود تا آنها احساس حمايت بيشتر کنند و انزوای کمتری داشته باشند.»

 

تاریخ:

5 مه 2020

منبع:

دانشگاه شمال غربی

 

لطفاً منتظر بمانید...