برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید

آینده E-Learning در آموزش سلامت

موسسات پزشکی در هند و در سراسر جهان به صورت گسترده تحت تاثیر همه گیری کووید ۱۹ قرار  گرفتند و نیاز فوری به اتخاذ مدل هایی جهت ارائه در بستر نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی وجود داشت. این ارزیابی به منظور بررسی کار آمدی و آینده آموزش های الکترونیکی با تجزیه و تحلیل میزان یادگیری، نگرش و آمادگی فراگیران آموزش تخصصی علوم سلامت در طول مدت زمان همه گیری مستمر کووید ۱۹ انجام شد.

 

 

در این پژوهش یک نظر سنجی کمّی در میان فراگیران آموزش تخصصی علوم پزشکی و سلامت در زمان قرنطینه انجام شد. یعنی در یک دوره پنج هفته ای از هشتم ماه می تا سیزدهم ژوئن ۲۰۲۰ .
 
پرسشنامه ای برای درک جزئیات آماری پژوهش و دسترسی به زیر ساختها و میزان فراگیری ارائه دهندگان خدمات سلامت تهیه و با استفاده از تکنیک زنجیری (گلوله برفی) و نمونه صد نفری از متخصصین بهداشت و درمان مرتبط با پروژه ( انستیو علوم کبدی و صفراوی ) انجام شد.
از هر فرد خواسته شد نظر سنجی را به ۲۰ نفر یا بیشتر از همکاران خود بفرستد و به همین ترتیب مدت زمان مطالعه‌ی پیشنهادی را ادامه دهد.
شناسایی اطلاعات از قبل به صورت ناشناس انجام شد و تاییدیه اخلاقی قبل از شروع نظرسنجی گرفته شد .

 

 

نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ در مجموع ۳۰۰۴ فراگیر آموزش تخصصی در حوزه های مختلف علوم سلامت که به طور داوطلبانه در این نظرسنجی شرکت کردند، بیشتر پاسخ دهندگان بزرگسالان جوان بودند در واقع ۶۱ درصد از شرکت کننده ها در این نظرسنجی کمتر از سی سال سن داشتند .
این افراد حدود ۶۵.۴۱ درصد از نرم افزارهای آموزش الکترونیکی برای کسب دانش و مهارت ها در طول همه گیری استفاده کردند .
با این حال ۷۱.۱% از پاسخ دهنده ها نگرانی های مربوط به امنیت فضای مجازی را گزارش دادند .

مزایای قابل توجه یادگیری الکترونیکی که توسط شرکت کننده ها عنوان شد عبارتند از: کاهش زمان سفر و کمک به حفظ فاصله اجتماعی (%  ۶۸.۲۱ ) بدون کاهش میزان یادگیری

 

 

بنابراین می توان پیش بینی کرد که این شیوه یادگیری پس از همه گیری بیماری کرونا به صورت مستمر توسط فراگیران آموزش تخصصی علوم پزشکی و سلامت ادامه داشته باشد .
این مطالعه می تواند در جهت آگاهی بخشی، فراگیری آموزشی و چالش های بالقوه‌ای که ارائه دهندگان خدمات سلامت هند و متخصصان وابسته به آن در مورد آموزش الکترونیکی به عنوان روش آموزشی با آن مواجه هستند کمک های برجسته نماید.

 

تاریخ انتشار:  05 March 2021

منبع: www.frontiersin.org

ترجمه شده توسط دپارتمان آموزش پزشکی آوید

لطفاً منتظر بمانید...