برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید

اخذ تاییدیه شرکت خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

موسسه توانمند سازان کیمیا دانش در ارائه سامانه آموزشی نوآورانه تخصصی حوزه سلامت آوید در تاریخ 1400/3/31 به عنوان شرکت خلاق از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پذیرفته شد.

برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق موازی با برنامه شرکت های دانش بنیان زیرنظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به حمایت از صنایع خلاق و خدمات نوین مبتنی بر فضای دیجیتال می پردازد.

 

 

لطفاً منتظر بمانید...