برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید

استارت آپ آوید با رویکردی جدید در حوزه آموزش سلامت

استارت آپ آوید در دی ماه 97 با هدف تحول و توسعه آموزش پزشکی کشور با استفاده از فناوری ‌های حوزه دیجیتال رویکردی جدید را دنبال می نماید. این موسسه با بهره مندی از حضور نخبگان ملی و بین المللی، متخصص در حوزه سلامت و فناوری اطلاعات و با ارائه روش های نوین آموزشی در صدد ارتقای سطح دانش و مهارت های شغلی جامعه پزشکی است. 

 

 

لطفاً منتظر بمانید...