برگزاری همایش خلق ارزش های جدید برای وفادار سازی مشتری در داروخانه

به گزارش روابط عمومی آوید؛ همایش «خلق ارزش های جدید برای وفادارسازی مشتری در داروخانه» توسط موسسه آموزشی و پژوهشی آوید با همکاری مرکز تحقیقات و مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، شتاب دهنده سلامت الکترونیک کارا و شرکت مکسا در تاریخ 11 بهمن ماه 97 در سالن همایش رازی دنشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

در این همایش که با حضور اساتید برتر حوزه اقتصاد و مدیریت دارو با دبیری علمی دکتر اکبر عبداللهی اصل برگزار شد، 125 نفر از صاحبان داروخانه های کشور، روسا و اعضای انجمن های حوزه دارو و مدیران مارکتینگ شرکت داشتند.

لطفاً منتظر بمانید...