aveedme.com

میزان امتیاز قابل کسب از انواع برنامه های آموزش مداوم

مطابق آیین نامه تخصیص امتیاز برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سی و چهارمین جلسه شورایعالی آموزش مداوم مورخ 94/3/10 

 

ماده6) کلیه مشمولین قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی اعم از پزشک، پیرا پزشک و حرف وابسته پزشکی در هر سال حداقل 15 امتیاز و در یک دوره 5 ساله 125 امتیاز باید کسب کنند.

 

تبصره1: مشمولینی که 125 امتیاز 5 سال را زودتر کسب کره اند نیز باید حداقل 15 امتیاز سالانه را کسب کنند.

 

تبصره2: عملکرد مراکز آموزش مداوم برای مشمولینی که موفق به رعایت این ماده نشوند، بر اساس دستورالعمل اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی خواهد بود.

 

تبصره3: مشمولین قانون آموزش مداوم در زمان گذراندن دوره های منجر به مدرک تحصیلی معتبر با گواهی عالی بهداشت (MPH)، فلوشیپ یا پسادکترا (post doc) ¬¬از کسب امتیاز آموزش مداوم معاف هستند . برای تمامی این افراد امتیازاتی که قبل از دوره کسب نشده، بخشوده شده و از زمان فارغ التحصیلی از آخرین مدرک تحصیلی میزان امتیاز مورد نیاز (135 امتیاز برای 5 سال) محاسبه می شود.

 

ماده7) حداکثر امتیاز هر برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکی (اعم از پزشکی، پیرا پزشکی و حرف وابسته پزشکی) 20 امتیاز است . این سقف امتیاز برای دوره های کوتاه مدت حرفه ای و آموزش مستمر بالینی، 25 امتیاز است.

 

ماده8) مشمولین آموزش مداوم باید حداقل 20% امتیاز پنج ساله خود را از برنامه های غیر از همایش، سمینار، سمپوزیوم و کنفرانس کسب کنند. این برنامه ها شامل کارگاه ها، آموزشی مستمر بالینی، مدون، کوتاه مدت حرفه ای، مجازی، کسب امتیاز به عنوان مدرس، ارائه پوستر در همایش و برنامه های دارای اولویت ملی است.

 

ماده9) مشمولین آموزش مداوم می توانند حداکثر 40% از 125 امتیاز پنج ساله خود را از برنامه های آموزش مجازی کسب کنند .

 

گردآوری شده توسط دپارتمان آموزش پزشکی آوید www.aveedme.com

 

لطفاً منتظر بمانید...