aveedme.com

نحوه صدور گواهی نامه نهایی مبنی بر حداقل 15 امتیاز سالانه


 پیرو بخشنامه 504/366/د مورخ 1394/10/22 معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ در خصوص صدور گواهی نامه نهایی آموزش مداوم جامعه پزشکی مبنی بر لزوم کسب حداقل 15 امتیاز سالیانه، مشمولینی که زودتر از موعد، سقف 125 امتیاز دوره پنج ساله را کسب نموده باشند ، موعد سر رسید هر سال پایان اسفند همان سال است. لذا مشمولینی که قبل از پایان اسفند ماه جهت صدور گواهی نامه نهایی به منظور تمدید پروانه اشتغال به کار مراجعه نمایند، مشمول کسب حداقل 15 امتیاز در آن سال نمی باشند.

 

گردآوری شده توسط دپارتمان آموزش پزشکی آوید www.aveedme.com

 

لطفاً منتظر بمانید...