برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید

نحوه محاسبه امتیاز برنامه های تکراری مشمولین در گواهی نامه 5 ساله


ییرو دستورالعمل صدور گواهی نامه نهایی آموزش مداوم (بخشنامه 504/366/د مورخ 1394/10/22) معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ شرکت کنندگان می توانند تنها یک نوبت از برنامه هایی با عناوین تکراری که در طی یک سال برگزار می گردد امتیاز کسب نمایند، لذا در زمان صدور گواهی نامه نهایی 5 ساله مشمولین آموزش مداوم، از احتساب امتیاز شرکت در برنامه های آموزش مداوم همنام و هم محتوا در طی یک سال خودداری می شود و در صورت وجود، در زمان رسیدگی برنامه های همنام نیز باطل می شود.

 

 

گردآوری شده توسط دپارتمان آموزش پزشکی آوید www.aveedme.com

 

لطفاً منتظر بمانید...