برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید

یادگیری مبتنی بر مورد (CBL) و کاربرد آن در زمینه آموزش پزشکی و سلامت

CBL (Case-Based Learning) یک ابزار آموزشی است که در زمینه های مختلف پزشکی و با استفاده از موارد انسانی برای ایجاد ارتباط و کمک به اتصال نظریه به عمل استفاده می شود.

تأثیر CBL می تواند از دستاوردهای دانشی ساده به تغییر نتایج بهبود مراقبت از بیمار برسد.

CBL ابزاری است که شامل تطبیق موارد بالینی در زمینه های مرتبط با خدمات تخصصی حوزه سلامت با مجموعه ای از دانش در آن زمینه به منظور بهبود عملکرد بالینی، نگرش ها یا کار تیمی است. نشان داده شده است که این نوع یادگیری باعث افزایش دانش بالینی، بهبود کار تیمی، بهبود مهارت های بالینی، بهبود رفتار عملی و بهبود نتایج حاصل از مراقب از بیمار می شود. مزایای CBL شامل ایجاد ارتباط موثر برای یادگیرنده ، اجازه دادن به اساتید برای ایجاد ورودی بیشتر در جهت یادگیری و القای یادگیری در سطح عمیق تر است.

دانشجویان در زمینه‌های مرتبط با حوزه های سلامت روزی نیاز به تعامل با بیماران خواهند داشت، و بنابراین آموزشهای مربوط به بیمار بسیار مهم است. 

 

 

در بررسی استفاده از CBL، چندین مورد مهم است یکی اینکه که این مورد به عنوان یک محرک برای یادگیری است. دوم اینکه آمادگی پیش از پیش دانشجو ضروری است. سوم این است که مجموعه ای از اهداف یادگیری باید رعایت شود.

مقایسه با PBL (problem-based learning ) در چندین مقاله نشان داد که بیشتر اساتیدی که از CBL استفاده می‌کنند، بر خلاف PBL، باید فهرستی از اهداف یادگیری را لیست کرده و باید راهنمایی‌های پیشرفته‌تری به داشنجویان برای جلسه یادگیری ارائه دهند. اساتید باید از موارد مرتبط با حوزه تدریس خود استفاده نمایند و رویکرد CBL را با موقعیت تدریس خود تطبیق دهند.

برای مثال، CBL زنده ممکن است برای دانشجویان پزشکی استفاده شود، موارد ویدئویی ممکن است برای دانشجویان رشته های دیگر حوزه سلامت استفاده شود. تفاوت CBL با PBL در این است که می تواند تعداد بیشتری از موضوعات را به دلیل اهداف آموزشی بیان شده پوشش دهد، که ممکن است پوشش اهداف بیان شده را به تاخیر بیندازد.

در PBL، تمرکز بر فرآیند یادگیری به اندازه موضوع است، در حالی که در CBL، اهداف یادگیری در ابتدا بیان می‌شوند و هم دانشجویان و هم اساتید سعی می‌کنند به این موارد پایبند باشند. از آنجایی که در ابتدای تجربه یادگیری در CBL اهدافی بیان شده است، می توان این اهداف را آزمایش کرد تا ببینیم که آیا آنها برآورده شده اند یا خیر. این آزمون‌های دانش به‌عنوان روش‌های ارزیابی می توانند مورد بررسی قرار بگیرند.


روش های ارزشیابی، دامنه سلسله مراتب یادگیری کرک پاتریک را در بر می گیرد. یکی از جنبه های مهم CBL این است که CBL میتواند یادگیری را در سطح عمیق تری القا کند. آخرین سلسله مراتب این است که چگونه دانش آموخته شده از CBL بر بیماران واقعی تأثیر می گذارد: چندین مطالعه نشان میدهد که نتایج بیمار به طور مثبت از CBL تأثیر میپذیرد.

 

منبع: www.journals.sagepub.com

تاریخ انتشار: April 27, 2016

ترجمه شده توسط دپارتمان آموزش پزشکی آوید 

لطفاً منتظر بمانید...