اخذ مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

موسسه آموزشی توانمندسازان کیمیا دانش (آوید) موفق به اخذ شماره نظام از سازمان نظام صنفی رایانه ای  و مجوز فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(IT) گردید.

 

این مجوز به موسسات و مراکزی اعطاء می گردد که صلاحیت ارائه خدمات و فعالیت در زمینه امور رایانه ای و فناوری اطلاعات را احراز نموده باشند؛ و نشان دهنده قانونمندی کسب و کار ایشان می باشد.


در حال حاضر سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بازوی مشورتی دولت و حاکمیت درسطوح کلان و سیاست گذار حوزه فناوری اطلاعات وارتباطات (IT) می باشد.

 

 

 

 

لطفاً منتظر بمانید...