پاک سازی خون، هموپرفیوژن (Blood Purification, Hemoperfusion)

پاک سازی خون، هموپرفیوژن (Blood Purification, Hemoperfusion)

مجموع کل امتیاز 0 از 0 رای

مرکز برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبیر علمی: دکتر محمدعلی چراغی
اساتید:

دکتر مصطفی محمدی

دکتر فاطمه بهرام نژاد

علی اسماعیلی وردنجانی

گروه هدف: پرستاری-کارشناسی پرستاری -دکتری تخصصی پرستاری-کارشناسی ارشد
امتیاز باز آموزی: 0
هدف از برگزاری دوره:

آشنایی شرکت کنندگان با هموپرفیوژن، مکانیسم هموپرفیژن، موارد کاربرد و استفاده، انواع فیلتر، آشنایی با دستگاه هموپرفیوژن، تنظیمات دستگاه، ست و پرایم دستگاه، آنتی کوآگولانت درمانی، خاتمه درمان، عوارض حین درمان، چگونگی و موارد کاربرد استفاده همزمان دستگاه دیالیز با فیلتر هموپرفیوژن. چگونگی و موارد کاربرد استفاده همزمان دستگاه CRRT با فیلتر هموپرفیوژن.

سر فصل مباحث:

آشنایی شرکت کنندگان با هموپرفیوژن، مکانیسم هموپرفیژن، موارد کاربرد و استفاده، انواع فیلتر، آشنایی با دستگاه هموپرفیوژن، تنظیمات دستگاه، ست و پرایم دستگاه، آنتی کوآگولانت درمانی، خاتمه درمان، عوارض حین درمان، چگونگی و موارد کاربرد استفاده همزمان دستگاه دیالیز با فیلتر هموپرفیوژن. چگونگی و موارد کاربرد استفاده همزمان دستگاه CRRT با فیلتر هموپرفیوژن.

تاریخ برگزاری: 1398/08/19 از 08:30 تا 12:30
هزینه ثبت نام(تومان): 100,000 تومان
تعداد ثبت نام: 11 نفر
شماره تماس: 09132804230
آدرس مکان برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی، ميدان توحيد، خيابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)، کد پستی ۱۴۱۹۷۳۳۱۷۱، صندوق پستی ۶۴۵۹

برای درج نظر و ثبت نام در این رویداد لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، فرم عضویت را تکمیل نمایید.

لطفاً منتظر بمانید...