امروز جمعه , 11 اسفند 1402

امتیاز بازآموزی کنگره

1400/09/02  

امتیاز بازآموزی هفدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان
هر روز شرکت در کنگره برابر با 3 امتیاز بازآموزی است و شرکت در تمامی روزهای کنگره (4 روز همایش داخلی، 2 روز همایش بین المللی و 2 روز کارگاه ها) معادل 24 امتیاز بازآموزی می باشد.


امتیاز بازآموزی ششمین همایش پرستاری کودکان
هر روز شرکت در این همایش برابر با 3 امتیاز بازآموزی است و شرکت در 2 روز این همایش معادل 6 امتیاز بازآموزی می باشد.

 

جهت دریافت امتیاز بازآموزی حتما باید در برنامه در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت به آدرس www.aveedme.com ثبت نام نمایید.

............................................

* شناسه برنامه 21 آذر:
- اعصاب و خون     172566
- عفونی و جنرال     172570
- تازه ها و جستجو  172571

* شناسه برنامه 22 آذر:
- گوارش و جراحی  173525
- قلب و نوزادان      173611
- طب توابخشی و ارتوپدی  173614

* شناسه برنامه 23 آذر:
- غدد - کلیه    173615   
- ICU - ریه   173609 
- احیا - تهویه  173618

* شناسه برنامه 24 آذر:
- روماتو - ایمونو  173905
- اورژانس و مسمومیت  173907
- واکسیناسیون و طب تلفیقی  173908

* شناسه برنامه 25 و 26 آذر:
- بین الملل نقص ایمنی  174100
- خون  174101
- گوارش  174102

* شناسه برنامه 2 و 3 دی:
- نوار مغز  174098
- نوار قلب   173964
- آب و الکترولیت  174038
- احیای نوزادان   173966