برای اطلاع از آخرین دوره ها کلیک کنید
مقالات آموزش پزشکی
بررسی 10 روند فناوری آموزشی در سال 2020 و 2021  در جهان

بررسی 10 روند فناوری آموزشی در سال 2020 و 2021  در جهان

اگر شما یک استاد خلاق هستید، استفاده از روندهای نوین آموزشی برای شما ضروری است. با این حال، حتی با وجود این فهرست، انتخاب مناسب‌ترین ابزار کمک آموزشی به روز به عهده شماست. در اینجا ما 10 روند فناوری آموزشی جدید را انتخاب و برای شما به اشتراک گذاشته ایم:

لطفاً منتظر بمانید...